Tarief

Tarief en openings tijden:

De opvang tijden van naschoolse opvang Bloei zijn op maandag en vrijdag van 13.00 tot 17.30

De gastouder staat garant voor opvang gedurende de schoolweken (incl. de studiedagen/planningsdagen) en de contract uren maal 6 tijdens een aantal schoolvakanties (meestal samengevoegd in hele dagen) 

Dit zullen de volgende vakanties zijn: 1 week kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 1 week meivakantie en 3 weken zomervakantie. Deze zullen ruim van te voren worden aangegeven, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Opvang gedurende de andere vakanties zijn in overleg en bij genoeg animo.

Het uurtarief bedraagt 7,80 euro. Dit bedrag is inclusief (veelal biologische) voeding, de uurbijdrage aan Gastouderbureau Drakepit, en duurzame en natuurlijke materialen bij ondermeer inrichting en speelgoed. Aan Gastouderbureau Drakepit betaalt u per gezin een maandelijkse bijdrage van euro €20. 

U betaalt geen inschrijvingskosten, noch voor de weken dat Bloei gesloten is. 

Ik heb me als gastouder aangesloten bij Drakepit, een bureau dat streeft naar het faciliteren van kleinschalige kinderopvang waarin het werkelijk in relatie staan tot de ander essentieel is. Ik sta officieel geregistreerd als gastouder. Afhankelijk van je inkomen heb je daardoor recht op een kinderopvangtoeslag.