Welkom

Welkom bij gastouder opvang BLOEI. Bied je kind de rust, veiligheid en warmte van een tweede thuis.

Persoonlijke aandacht, fantasie en een open onbevangen houding naar de kinderen toe vormt de ‘humuslaag’  waarop ze kunnen bloeien.

.

Visie

Bij mijn opvang vind ik het belangrijk om met respect om te gaan met het eigene wat zich in een kind wil ontwikkelen. Opvoeding vanuit dit respect vraagt een open en beweeglijke houding, zo vrij mogelijk van vastgeroeste ideeën over ‘hoe het moet’. Ik wil de kinderen bezien met een bevestigende, niet veroordelende blik en vind het belangrijk de kinderen positief te benaderen. Hierbij laat ik me inspireren en voeden door de antroposofie.

De kleinschaligheid van de groep maakt het mogelijk elk kind heel individueel te benaderen: wat brengt hij of zij mee en hoe kunnen de kwaliteiten van een kind naar buiten komen en zich gaan vormen? De kleinschaligheid maakt ook dat de kinderen niet alleen met mij, maar ook onderling een echte relatie op kunnen bouwen. Net als in een gezin zijn ze als het ware tot elkaar veroordeeld en leren ze met de ander rekening te houden en op een verantwoorde manier ruimte voor zich zelf in te nemen. Daarnaast kunnen de jongere kinderen van de oudere kinderen leren, worden ze door hen geholpen en is het voor de oudere kinderen soms een verademing even in de wereld van het kleine kind te mogen zijn.

Ook de relatie  met de ouders, die gekenmerkt wordt door openheid, wederzijds vertrouwen en respect, vind ik van groot belang.  Het is de bedoeling dat er een stevige driehoek wordt gevormd tussen ouders, kind en mij in het belang van het kind. Bij het ophalen van je kind is er eigenlijk altijd een moment van uitwisseling en de ouders kunnen ook om een apart gesprek vragen als er specifieke vragen of aandachts punten zijn.

Ik heb me als gastouder aangesloten bij Drakepit, een bureau dat streeft naar het faciliteren van kleinschalige kinderopvang waarin het werkelijk in relatie staan tot de ander essentieel is. Ik sta officieel geregistreerd als gastouder. Afhankelijk van je inkomen heb je daardoor recht op een kinderopvangtoeslag

Welkom

Welkom bij gastouder opvang BLOEI. Bied je kind de rust, veiligheid en warmte van een tweede thuis.

Persoonlijke aandacht, fantasie en een open onbevangen houding naar de kinderen toe vormt de ‘humuslaag’  waarop ze kunnen bloeien.

.

Contact

Ik ben Miloushka Bokma, naast mijn moeder- en gastouderschap ben ik afgestudeerd en werkzaam als beeldend kunstenaar (fotografie en video kunst) ik woon samen met mijn twee dochters in de Pijp.

ik vind het van belang om een harmonieuze omgeving aan te bieden waarin aandacht, samenspelen en creativiteit een belangrijk plek innemen.

Heeft u interesse of vragen dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Miloushka Bokma

Voor meer informatie tel: 0644521951

mail naar: info@bso-bloei.nl